Test 8: Ilford HP5+ 400 135/36 pull-ovan za 1 blendu + Ilford ILFOTEC DD-X (1+4)

29 Sep 2015

pull

Test 8: Ilford HP5+ 400 135/36 pull-ovan za 1 blendu + Ilford ILFOTEC DD-X (1+4)
Ovaj test prikazuje rezultate filma Ilford HP5+ 400 135/36, razvijenog Ilford ILFOTEC DD-X razvijačem, razblaženim u odnosu 1+4. Aparat je greškom bio podešen na ISO 125, a razvijen kao ISO 200. Pročitajte više