uputstvo za razvijanje crno belog filma

Vodič za razvijanje crno-belog filma

Vodič za razvijanje crno-belog filma
U želji da pomognemo početnicima da dođu do osnovnih informacija u vezi sa procesom razvijanja crno - belog filma, kreirali smo "Vodič za razvijanje crno-belog filma" koji je koncipiran kao "korak po korak" priručnik. Pročitajte više