recenzija

Novi film – Bergger Pancro 400

04 Jun 2018

recenzija

Novi film – Bergger Pancro 400
Objavljujemo tekst, čiji je autor Milan Živković, a koji je recenzija novog filma Bergger Pancro 400. Tekst je, uz autorovu ideju, u celosti preuzet sa internet portala ReFoto. Pročitajte više