Milan Živković otkriva tehniku razvijanja svojih filmova

Odlučili smo da pozovemo domaće fotografe – sve vas koji fotografišete analognom tehnikom i koji sami razvijajate svoje filmove da nam šaljete fotografije, pravilno eksponirane, propraćene tehničkim karakteristikama procesa njihovog kreiranja, što podrazumeva: naziv filma, naziv razvijača/fiksira, vreme razvijanja filma, temperaturu, način agitacije, naziv aparata i objektiva koji su korišćeni, kao i kojim procesom je kreirana prezentovana fotografija – skeniranjem negativa ili pozitiva i da li je bilo (i kakve) manipulacije u digitalnim programima za obradu fotografija. Pokušajte da nam šaljete fotografije koje nemaju ovakve obrade, ili ih imaju u manjoj meri (navedite ih, ukoliko postoje). Biće potrebno da navedete i bilo kakvu specifičnost u vezi sa procesom razvijanja, ukoliko je takvih bilo (push ili pull proces, ili neka druga). Ukoliko ste sami skenirali negativ, ili znate model skenera, navedite i taj podatak, jer je takođe zanimljiv.

Suština nije prikazati fotografski sadržaj, već tehnički prikaz određenog filma razvijenog u nekom razvijaču kao i proces koji je vršen. U vezi sa tim vas molimo da probate da izaberete fotografije koje nisu slične između sebe, već naprotiv, one koje prikazuju različite vrste scena koje su tim filmom snimane. Mi ćemo ove fotografije prikazati u postu, ali će one biti manje, dovoljne da prikažu specifičnost promenljivih u okviru navedenog procesa.

Fotografije možete slati na office@fotokiosk.rs. Poželjno je da nam ne šaljete više od 6 fotografija. Zadržavamo pravo da dobijene fotografije ne objavimo (kao i da ne obrazlažemo zbog čega), ukoliko smatramo da ne odgovaraju navedenom konceptu, ili iz bilo kog drugog, logičnog razloga.

Zabavljajte se, eksperimentišući vremenima razvijanja, ili načinima agitacije, a onda podelite rezultate sa nama na Kiosk blogu.

Praksa koju ovim započinjemo nije nova, niti smo je mi smislili, ali želimo da je koristimo kako bismo, s jedne strane, početnicima koji prate Kiosk blog, pružili mogućnost da vide primere određenih filmova u kombinaciji s određenim razvijačima, ili načinima razvijanja, a s druge strane, na ovaj način bismo želeli da  promovišemo naše fotografe, kao i samu analognu fotografiju.

Fotografi koji nam šalju fotografije treba da navedu osnovne podatke o sebi i – ukoliko žele – da napišu po nekoliko rečenica koje bi objasnile njihov rad, kao i link ka svojim web prezentacijama, koji ćemo objaviti. Naravno da nećemo insistirati na kratkoj biografiji, ukoliko ne želite da je navedete.

 

Prvi učesnik ove serije članaka na Kiosk blogu, jeste Milan Živković, glavni i odgovorni urednik časopisa ReFoto, koji je bio dovoljno predusretljiv da nam ustupi pdf koji je kreirao, a koji možete preuzeti OVDE.

Milan je koristio filmove Ilford HP5+ i Ilford FP4+, a razvijao ih je razvijačem Kodak Professional HC-110,  razblažen u odnosu 1:30 (ne 1:31, kako proizvođač preporučuje), uz vreme razvijanja od 7 minuta (ne 6, kako se preporučuje), uz agitacije vršene na svakih pola minuta. Film Ilford FP4+ je razvijan 6:00 minuta uz isti način agitacije. On je došao do parametara koji odstupaju od preporučenih, ali koji njemu više odgovaraju, jer kako sam kaže: „Volim malo jači negativ sa prorađenim belinama, što na finalnom povećanju daje više detalja u crnoj.”.

Milan je za svoju priču iz Ivanova koristio aparat Mamiya 645 1000s i objektive 65mm, 150 mm, makro 80 mm i “običan” 80 mm sa blendom 1.9.

Milanov profil možete pogledati OVDE.