Saveti za sigurnu kupovinu

Saveti za sigurnu kupovinu

Saveti za sigurnu kupovinu

U ovom tekstu ćemo se baviti praktičnim savetima koji će Vam pomoći da bezbedno kupujete kvalitetne proizvode namenjene analognoj fotografiji, uputićemo Vas na značaj kupovine upravo ovakvih proizvoda, a takođe ćemo Vam dati informacije o Vašim pravima, kao i o obavezama koje prodavnice imaju prema Vama, po važećim zakonima Republike Srbije, a sve u cilju podizanja svesti kupaca u vezi s ovim pitanjem, koje je presudno u bavljenju film-fotografijom.

Da li su film i hemikalije koje koristim kvalitetni?

Svaki fotograf koji koristi film, zna da su kvalitet opreme i materijala koje koristi od presudne važnosti za krajnji rezultat koji želi da postigne. Kada fotograf primeti da ne dobija željeni rezultat, to predstavlja veliki problem, jer postoji niz uzročnika koji mogu biti razlog: fotoaparat/objektiv, kvalitet filma, način eksponiranja, uslovi čuvanja filma do momenta razvijanja, vremenski period od eksponiranja do razvijanja, kvalitet hemikalija koje se koriste prilikom razvijanja filma, tehnika razvijanja/sušenja filma, čuvanje filma do momenta uvećanja negativa ili digitalizacija negativa (skeniranje), arhiviranje negativa/pozitiva do sledećeg ciklusa manipulacije. Na neke od ovih promenljivih utiče ljudski faktor, ali da biste u to bili sigurni, morate biti ubeđeni u kvalitet potrošnog materijala. Dalje u tekstu ćemo Vas uputiti kako da to uradite.

Kako hemikalija dospeva do radnje?

Filmovi i hemijski proizvodi namenjeni ručnom razvijanju crno-belih ili filmova u boji, u Srbiju dolaze putem uvoza iz inostranstva, jer kod nas ne postoje proizvođači ovog materijala. On se može kupiti u radnjama koje prodaju ove vrste materijala. Radnje koje prodaju materijal, mogu i ne moraju biti njegovi uvoznici. Ukoliko ga radnja ne uvozi, može je kupiti od drugog domaćeg pravnog lica.

Uvoz

Vršenje uvoza obavlja posrednička špediterska/transporterska firma. Transporter je nadležan za angažovanje adekvatnog prevoznog sredstva koje se koristi da bi robu transportovalo od proizvođača do vršioca uvoza. Zakon o transportu opasne robe potvrđuje međunarodne sporazume, čiji je potpisnik i Republika Srbija, a koji važe prilikom transporta robe u drumskom (ADR), železničkom (RID) i rečnom (ADN) saobraćaju. Nećemo Vas zamarati propisima i odredbama koje špediterske/transporterske firme poštuju prilikom transporta i carinjenja, ali ćemo istaći to da se fotografski materijal transportuje i skladišti po propisima koji važe svuda u Evropi. Ova činjenica osigurava kvalitet navedenih proizvoda. Neki od hemijskih proizvoda koji se koriste u analognoj fotografiji jesu klasifikovani kao opasni i podležu inspekcijskom nadzoru prilikom carinjenja.

Nakon završenog carinjenja, roba se izdaje vršiocu uvoza, koji pre puštanja robe u promet, mora da obavi niz aktivnosti koje su propisane zakonom. Potrebno je da svaka roba bude propisno obeležena i upakovana, u skladu sa važećim odredbama Zakona o trgovini.

Pored Zakona o trgovini, hemikalije koje se koriste u fotografskim procesima podležu i Zakonu o hemikalijama. Zakon o hemikalijama koji je na snazi u Republici Srbiji, usklađen je sa regulativama propisanim u Evropskoj uniji.

Bezbednosni list

Zakon nalaže da svaki snabdevač (uvoznik, proizvođač, distributer i dalji korisnik) mora da izradi, odnosno da pribavi bezbednosni list (na engleskom: material safety data sheet ili MSDS), koji sadrži važne informacije o svakoj hemikaliji.  Ovaj dokumet se dostavlja svakom distributeru u lancu snabdevanja, a fizička lica bezbednosni list dobijaju na zahtev. Bezbednosni list je veoma koristan dokument, koji daje informacije o uvozniku, o tome da li je hemikalija klasifikovana u neku od klasa opasnosti, podatke o samim fizičkim i hemijskim karakteristikama hemikalije, sadrži informacije o merama prve pomoći, sredstvima za gašenje u slučaju požara, o tome kako da postupate sa hemikalijom i amabalažom prilikom skladištenja i kako da je odlažete. Na osnovu podataka koji su dati u  bezbednosnom listu, svaki snabdevač je dužan da izradi etiketu koja mora da sadrži podatke propisane Zakonom o hemikalijama i drugim zakonima. Fizičko lice koje koristi hemikalije, prve informacije o njima dobija upravo preko etikete i zbog toga je važno da ona bude izrađena stručno. Zbog toga Zakon o hemikalijama propisuje da snabdevač angažuje lice koje se stara o pravilnom upravljanju hemikalijama. To lice je savetnik za hemikalije, koji mora biti iz hemijske ili srodne struke, a da bi obavljao ovaj posao, mora da položi ispit i dobije licencu. Razlog za ovo je veoma logičan: uvoznik, odnosno snabdevač, ne mora biti stručan za ovu oblast, pa po zakonu mora angažovati nekoga ko jeste, kako bi krajnji kupac bio zaštićen.

Za dve i po godine postojanja Fotokioska, ni jedan kupac nije zatražio ovaj izuzetno koristan dokument, što govori u prilog činjenici da kupci ne znaju za njegovo postojanje i njegovu važnost, pa ukazuje i na neophodnost postojanja ovog teksta.

Organ nadležan za hemikalije jeste Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, a proveru na terenu vrši Inspekcija za zaštitu životne sredine. Inspekcija proverava snabdevača na osnovu: prijava, nepravilnosti utvrđenih od strane Ministarstva i svojih kampanja.

Kako da budem siguran da su hemikalija ili film zaista stigli iz kontrolisanog uvoza?

Kako nalaže Zakon o trgovini, roba u trgovini na malo mora imati deklaraciju koja sadrži podatke o nazivu i vrsti robe, sastavu i količini, kao i druge podatke u skladu sa posebnim propisima i prirodom robe, a naročito podatke o proizvođaču, zemlji proizvodnje, odnosno uvoza, datumu proizvodnje i roku upotrebe, uvozniku, kvalitetu (klasi) i upozorenje na eventualnu opasnost ili štetnost robe, a ukoliko je u pitanju hemijski proizvod i etiketu koja sadrži piktogram opasnosti, mere opreza, mere predostrožnosti koje su propisane za određene klase opasnosti i podatke o uvozniku. Hemikalije mogu biti veoma opasne i štetne po zdravlje, pa shvatite ove informacije veoma ozbiljno.

Proverite deklaraciju, etiketu i rok hemikalije. Pojedini proizvođači ne štampaju rok hemikalije na proizvodu i jedino ga može znati uvoznik, koji je dužan da rok navede na deklaraciji ili etiketi.

Ukoliko radnja koja prodaje hemikalije nije uvoznik, to je ne oslobađa obaveze pravilnog obeležavanja proizvoda deklaracijom ili izdavanja bezbednosnog lista hemikalije, jer je ovaj dokument (na srpskom jeziku) i informaciju o roku, morala dobiti od uvoznika, odnosno snabdevača. Tražeći bezbednosni list, proverićete kredibilitet prodavnice i informisaćete se o svemu gore navedenom. Ukoliko prodavnica ne može da Vam izda ovakav dokument, ili dokument ne sadrži sve navedene podatke na srpskom jeziku, postoji mogućnost da hemikalija nije stigla iz kontrolisanog uvoza, pa Vam preporučujemo da je ne kupujete. Hemijske proizvode i filmove nemojte nikada kupovati od fizičkih lica, već isključivo od registrovanih radnji, koje ispunjavaju zakonske obaveze. Prilikom svake kupovine, obavezno očekujte račun. Ukoliko ga ne dobijete, odustanite od kupovine u toj radnji. Maloprodajne radnje imaju obavezu izdavanja fiskalnog računa, dok su internet prodavnice oslobođene ove obaveze, ali Vam moraju izdati štampani račun. Pored podataka o količini, vrsti i ceni kupljene robe, po zakonu o PDV, račun mora da sadrži naziv, adresu, PIB radnje, mesto, datum i redni broj računa. Radnje koje su u sistemu PDV, navode njegov iznos, a radnje koje to nisu, moraju imati napomenu da se ne nalaze u sistemu PDV. Zakon o zaštiti potrošača navodi da je račun (njegova kopija ili slip), neophodan da bi se ostvarila reklamacija, dakle čuvajte ga. Isti zakon navodi da proizvod koji ste kupili možete vratiti u roku od 15 dana.

Internet prodavnice koje svoju delatnost obavljaju isključivo na ovaj način (tj. nemaju fizičku prodavnicu), imaju internet prezentaciju (web shop), u okviru koje su obično istaknuti podaci o radnji, naziv firme ili puno ime preduzetnika, osnovni kontakt podaci, poput imejl adrese i broja telefona, podaci o upisu prodavca u privredni i poreski registar. Ukoliko primetite da prodavnica korististi samo jedan ili dva kanala prodaje (npr. da nema svoju internet prezentaciju ili facebook), budite oprezni, jer ovakva praksa nije logična: prodavnice pokušavaju da povećaju svoju vidljivost tako što nude svoje proizvode putem svih dostupnih kanala prodaje - maloprodajni objekti, web shop prezentacija, facebook, instagram, google+, putem oglasnih portala (kupujem-prodajem, kupindo itd...).

Rok trajanja

Kupujte hemijske proizvode kojima nije istekao rok trajanja. Nakon isteka roka, hemikalija može da promeni svoje svojstvo, može da dođe do stvaranja taloga i sl, što ukazuje na to da više nema svoju primarnu svrhu i da može da bude štetna za rad, ili čak da uništi film/papir koji se tretira, što može dovesti do nenadoknadive štete. Iako se na internetu mogu pročitati komentari da je hemikalija dala odlične rezultate nakon isteka roka, činjenica je da Vam niko to ne može garantovati (ni proizvođač, a ni prodavnica u kojoj ste hemikaliju kupili), što ovu praksu čini rizičnom. Što se filmova tiče, važe iste činjenice koje važe i za hemijske proizvode, pa radnje obično snižavaju cene filmova čiji je rok istekao, izričito ne garantujući rezultate njihove upotrebe. Filmovi sa isteklim rokom su posebno zanimljivi fotografima koji priželjkuju neočekivane rezultate u fotografskom procesu, čiji elementi nisu kontrolisani, pa u izvesnom smislu namerno eksperimentišu sa nekvalitetnim materijalom, priželjkujući drugačije rezultate.

Tehnička specifikacija proizvoda

Ona predstavlja dokument izrađen od strane proizvođača, koji pruža sve informacije o konkretnom proizvodu (tehničke informacije, uputstvo za upotrebu, čuvanje). Kako biste maksimalno iskoristili potencijal proizvoda koji koristite, neophodno je pročitati ovaj dokument pre korišćenja i postupati po informacijama dobijenim iz njega. Ovaj dokument možete preuzeti sa internet sajta proizvođača, a podsećamo Vas da isti možete preuzeti u opisu svakog proizvoda koji nudi Fotokiosk.

Zaštita životne sredine – posebni tokovi otpada

Određeni proizvodi koji se stavljaju na tržište RS, nakon upotrebe će postati posebna vrsta otpada. Prilikom stavljanja ove vrste proizvoda na tržište (uvoz ili proizvodnja), oni podležu odredbama Uredbe o posebnim tokovima otpada, koja propisuje da je za ove proizvode potrebno voditi dnevne evidencije, vršiti godišnje izveštavanje Agenciji za zaštitu životne sredine i plaćati naknadu, čiji je iznos propisan ovom uredbom. U posebne tokove otpada spadaju: pneumatici, vozila, ulja i maziva, kao i elektronski i električni proizvodi (npr. računari, frižideri, klima-uređaji, fotoaparati, razni merni uređaji, osvetljenja i sl.). Drugim rečima, uvoznik plaća godišnju naknadu za sve ovakve proizvode koje proda u toku godine.

Zaključak

Kao što ste u tekstu mogli da pročitate, postoji veliki broj zakona i propisa koji definišu nabavku i prodaju potrošnog materijala u analognoj fotografiji, a svi oni su neophodni, kako bi se obezbedio kvalitet proizvoda, čiji ste Vi krajnji korisnik. 

Kupovinom u odgovornim registrovanim radnjama koje poštuju zakone/propise, obezbeđujete kvalitet željenih proizvoda, kao i postojanje tih prodavnica i kontinuitet u snabdevanju željenih artikala, dok kupovinom u radnjama koje to nisu – uz minimalnu uštedu – rizikujete kvalitet proizvoda i ukidanje mogućnosti da ovakav materijal kupite legalno, uz potencijalne zdravstvene, materijalne, pa čak i zakonske posledice.

Ukoliko želite da kontaktirate Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, to možete učiniti telefonom na broj: 011/3131-357, ili imejlom na: info@eko.minpolj.gov.rs, a sve informacije možete dobiti na web adresi: http://www.eko.minpolj.gov.rs/organizacija/sektori/sektor-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/

Ukoliko želite da postavite pitanje info pultu za hemikalije Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, sve informacije možete dobiti na sledećoj web adresi: http://www.eko.minpolj.gov.rs/organizacija/sektori/sektor-za-planiranje-i-upravljanje-u-zivotnoj-sredini/odeljenje-za-hemikalije/informativni-pult-za-hemikalije-i-biocidne-proizvode/

Ukoliko želite da kontaktirate Sektor tržišne inspekcije, sve informacije možete dobiti na sledećoj web adresi: http://mtt.gov.rs/sektori/sektor-trzisne-inspekcije/

Kazne za nepoštovanje propisanih obaveza registrovanih i neregistrovanih radnji su drastične, ali samo Vi, kao odgovoran kupac, možete obezbediti da film i proizvodi namenjeni analognoj fotografiji i dalje žive.

 

Određeni delovi teksta su kreirani u saradnji sa našim Savetnikom za hemikalije, čiju internet prezentaciju možete videti na www.savhem.co.rs

Fotokiosk