Hasebladski deo 2

Hasebladski deo 2

                                               Kako napuniti kasete filmom

                                           (i pri tome ne pokvariti fotoaparat!)

Najvažnija karakteristika ovog fotoaparata jeste mogućnost korišćenja više kaseta sa filmom koje znače mogućnost brze zamene crno-belog filma, koji je u jednoj kaseti, kolor ili dijapozitiv filmom, koji se nalazi u drugoj kaseti. Iako je Kiev napravljen od metala i to najviše čelika, pojedini delovi mehanizma za natezanje i premotavanje filma unutar kaseta su prilično osetljivi. Ustvari ono što je veoma zanimljivo jeste da postoji tačan redosled operacija koje treba izvesti prilikom punjenja kasete filmom. Ukoliko u tom redosledu napravimo grešku ili (što je svakako najgora varijanta) vratimo brojčanik na početak pre no što smo ubacili film, kaseta može biti ugrožena, a nakon toga i kompletan mehanizam kojim se zajedno premotava film i nateže fotoaparat. Još jedna mala napomena jeste da ukoliko hoćete da škljocate fotoaparatom “na prazno”, onda sa njega treba skinuti kasetu i pritom paziti da se ne ošteti velika zavesica koja je sada otvorena. Takođe, fotoaparat treba biti nategnuti (oznaka na kućištu treba da bude bela), jer ako na nezategnuto kućište stavite kasetu koja je pre toga premotana, pa potom premotate i zategnete fotoaparat, izgubili ste jedan snimak, a i ugrozili ste brojčanik koji počne da krči, jer nije deblokiran. Najjednostavniji način da sve bude u redu jeste da pogledate oznake na kućištu i na kaseti: ako je kaseta crvena, a fotoaparat beo, vratite ploču (koja zatvara kasetu i osigurava je od neželjenog okidanja) i okinite fotoaparat. Potom vratite kasetu na kućište, izvucite ploču i zategnite fotoaparat, što istovremeno premota i film. Ako sada sumiramo ove “crveno” ili “belo” oznake, stvari stoje ovako: belo na kaseti i kućištu je znak da je fotoaparat spreman za snimanje, naravno, ako ste pre toga izvukli ploču. Crveno na kaseti i kućištu znači da je napravljen snimak i da fotoparat treba nategnuti i ujedno premotati film. Bela oznaka na kaseti i crvena na fotoaparatu znače da pločom treba zatvoriti kasetu, skinuti je sa fotoaparata koji treba odvojeno nategnuti. Sve ovo izgleda komplikovano, ali je ustvari jednostavno, pa ako ne škljocate fotoaparatom bez filma, sve se svodi na to da pre skidanja kasete, zategnete fotoaparat (što ujedno premotava i film). Ako vam je to navika, fotoaparat i kasete će uvek biti spremne za snimanje i zamenu.

Fotografije preuzete sa ReFoto portala.

Autor: Milan Živković.

Zahvaljujemo se autoru, kao i ReFoto inernet portalu, a originalni članak možete videti na adresi http://www.refoto.rs/hasebladski-deo-2/

Više o autoru možete pročitati ovde.