Vodič za razvijanje crno-belog filma

Vodič za razvijanje crno-belog filma

Ovaj Vodič je informativnog karaktera i namenjen je početnicima koji sami žele da razviju svoj crno-beli film, u kućnim uslovima. Proces razvijanja kolor ili slajd filma nije tema ovog Vodiča.  

O ovom procesu je napisano dosta knjiga, a na internetu se mogu naći pisana ili video uputstva, pa Vam savetujemo da ih pročitate, ili pogledate. Takođe, postoje različite varijacije u samom procesu, a mi ćemo obraditi samo jednu (jednostavnu) varijantu, koja bi početnicima trebalo da bude dovoljna da sami dođu do korektno razvijenog filma.

Apsolutno nije pogrešno film dati na razvijanje prodavnici koja profesionalno nudi ovaj servis, ali postoji više razloga zbog kojih bi trebalo da počnete sami da razvijate svoje crno-bele filmove:

 • veoma je izvesno da će biti jeftinije, ukoliko ne razvijate samo jedan film, ili to radite veoma retko;
 • sami kontrolišete sve korake procesa (od eksponiranja filma do kreiranja negativa, odnosno od fotografisanja do izrade fotografija);
 • možete uticati na kvalitet negativa, korigujući delove procesa i eksperimentišući;
 • možete ispravljati namerne ili nenamerne greške u procesu razvijanja (push ili pull process).

Jedan deo ovog procesa mora biti izveden u potpuno zamračenom prostoru, tako da svetlost ne ošteti nerazvijeni film.

Pored filma koji ste eksponirali i želite da razvijete, potrebne su Vam sledeće stvari:

Napomena u vezi sa hemikalijama: obavezno pročitajte bezbednosni list i uputstvo na hemijskim proizvodima koje koristite, strogo se pridržavajte uputstava i preporuka za njihovo korišćenje, jer pogrešno rukovanje može biti opasno i može dovesti do neželjenih posledica i štete. U opisu svakog hemijskog proizvoda na web sajtu Fotokioska možete pronaći i preuzeti uputstvo za upotrebu, osnosno tehničku specifikaciju proizvođača. Obavezno je pročitajte. Na osnovu aktuelnog Zakona o hemikalijama, prodavac hemikalija je dužan da Vam na zahtev dostavi bezbednosni list na srpskom jeziku (tražite ga). Tehničku specifikaciju obezbeđuje proizvođač hemikalije i ona se može preuzeti sa interneta, a etikete na samom proizvodu Vas upozoravaju na direktne opasnosti. Takođe, proverite da li hemikalija koju želite da kupite ima deklaraciju, jer ona sadrži podatke o uvozniku, roku trajanja itd. Nemojte kupovati hemijske proizvode koji ne sadrže deklaraciju i nalepnicu, jer to dovodi u pitanje kvalitet hemikalije koju želite da kupite.

 

U našem primeru ćemo pretpostaviti da razvijamo Ilford PAN F+ 50 135, razvijačem Ilford Ilfotec DD-X (1+4), a fiksir će nam biti Ilford Rapid Fixer. Razvijač, prekidač i fiksir će imati temperaturu od 20 C.

Ubacite film u doznu – Ovaj korak zahteva malo prakse i preporučujemo da žrtvujete jedan film vežbajući na dnevnom svetlu, a da tek nakon malo vežbe, uđete u „mračnu komoru”. Svakako prvo izučite doznu koju koristite. Postoje razne vrste dozni i svaka funkcioniše na određeni način (proverite kako se otvara/zatvara, kako funkcioniše spirala dozne koju koristite).

Kada smo ekponirali („ispucali“) naš Ilford Pan F+, premotali ga u kasetu i nakon toga izvadili iz aparata, želimo da film izvadimo iz metalne kasete filma i ubacimo ga u doznu da bismo ga razvili.

To moramo uraditi u prostoriji koju ćemo na nekoliko minuta kompletno zamračiti. Preporuka je da se ovo radi noću, kada je relativno lako roletnama zamračiti prostoriju, a onda pogasiti sve izvore svetla unutar te prostorije. Da biste bili sigurni da je prostorija idealno zamračena, napravite test, tako što ćete nakon zamračivanja, sačekati koji minut da Vam se oči naviknu na mrak, a onda ćete lako ustanoviti da li postoji i najmanji izvor svetla, koji ćete odstraniti pre započinjanja procesa.

Moguće je film ubaciti u doznu i na svetlu, ali je onda neophodno koristiti vreću koja ne propušta svetlo.

Pripremite doznu, otvorite je i izvadite spiralu na koju namotavate film, spremite otvarač za flaše i makaze. Na svetlu zapamtite gde se šta nalazi, pa tek onda ugasite svetlo i u kompletnom mraku počnite da otvarate kasetu filma otvaračem za film. Kada ste otvorili kasetu, izvadite zamotani film, držeći ga na takav način da ne dodirujete ni stranu emulzije, ni suprotnu stranu filma. Makazama ravno isecite film na početku, a onda isecite ivice filma da film ne bi zapinjao kada ga budete namotavali na spiralu (ovo važi za tip samonamotavajuće spirale, kao što koristi proizvođač dozni Paterson).

Kada skroz namotate film na spiralu, naići ćete na plastični valjak filma, koji treba iseći makazama. Kada to uradite, namotavajte preostali deo filma, tako da film više ne viri iz spirale, zatim ubacite spiralu u doznu i zatvorite je.

   

Sada možete upaliti svetlo. Sve što dalje sledi, radi se na svetlu, jer je film, iako još uvek osetljiv na svetlo, zaštićen unutar dozne.

Odredite vreme razvijanja – Vreme razvijanja zavisi od osetljivosti (ISO vrednosti), vrste filma koji želite da razvijete, temperature razvijača, vrste razvijača koji koristite i temperature sobe u kojoj vršite razvijanje.

Postoji više načina da dođete do ove informacije, ali je možda najlakše da iskoristite besplatan internet servis, koji daje informacije o vremenu razvijanja, kada unesete podatke o filmu i razvijaču koje koristite. To je: http://www.digitaltruth.com/devchart.php. Informaciju o vremenu razvijanja, možete pronaći i na unutrašnjem delu kartonske kutije filma, ili u dokumentu tehničke specifikacije filma koju nudi svaki proizvođač.

U našem primeru će vreme razvijanja biti 8 minuta. Ovo smo odredili tako što smo podatke o filmu i razvijaču uneli kao parametre na gore pomenutom sajtu.

Odredite vreme fiksiranja – Vreme fiksiranja zavisi isključivo od vrste fiksira koji koristite i ono je dato u uputstvu/specifikaciji tog fiksira. Pročitajte celo uputstvo, a ovu informaciju pronađite u delu u  kom je objašnjeno koje je vreme fiksiranja za crno-beli film.

U našem primeru će vreme fiksiranja, za 1+4 fiksir, biti 3,5 minuta.

Pripremite razvijač – Razvijači se mogu kupiti u obliku praha, ili mogu biti tečni. Proizvođači filmova preporučuju svoje hemikalije kao jedini izbor prilikom obrade filma (što znači da ako koristite određeni Kodak film, proizvođač preporučuje da koristite i određeni Kodak razvijač, ili fiksir). Ovo nije neophodno, ali jedino tada proizvođač garantuje kvalitet. Odabir proizvođača, ili vrste razvijača je svakako Vaš izbor, jer se veoma interesantni rezultati mogu dobiti namernim korišćenjem hemikalija drugih proizvođača, ali ukoliko želimo da proizvedemo tehnički korektan negativ, onda možemo reći da je najsigurnije koristiti preporučene hemikalije istog proizvođača. Savetujemo Vam da eksperimentišete, ali tek kada savladate osnovu, a to je korektno razvijen film.

Da biste pripremili razvijač koji je kupljen u obliku praha, obavezno pročitajte celo uputstvo, u kome će biti naznačeno kako se on priprema za određenu namenu (biće potrebno da ga pomešate sa vodom u određenoj razmeri). Da biste razvijač pomešali sa vodom, preporučuje se korišćenje mešalica za pripremu hemijskih rastvora, koje su upravo namenjene za ovu svrhu. Informaciju o načinu pripreme za razvijanje crno-belog filma, pronađite u delu koji to objašnjava. Iz uputstva ćete videti koliko je filmova moguće razviti određenom količinom razvijača, kako ga je potrebno čuvati, da li se može ponovo koristiti za sledeći film, ili se prosipa nakon upotrebe, koje su opasnosti koje korišćenje razvijača može prouzrokovati, na koji način se možete zaštiti od opasnosti korišćenja ovih proizvoda i koje su mere zaštite, pa je naša preporuka da se strogo pridržavate ovih uputstava.

Ukoliko koristite tečni razvijač, njega je takođe potrebno pripremiti (mešati sa vodom, ako je kupljen kao koncentrat), osim ukoliko niste kupili već razblaženi razvijač, koji nije potrebno pripremiti pre upotrebe. Pročitajte celo uputstvo, a informaciju o načinu pripreme za razvijanje crno-belog filma, pronađite u delu koji to objašnjava. Ostale informacije su iste kao i za razvijač u prahu.

U našem primeru, koristićemo Ilford Ilfotec DD-X, razblažen u odnosu 1+4.

Sada, kada znate kako da na bezbedan način pripremite razvijač, potrebno je odrediti količinu razvijača koja Vam je dovoljna da razvijete svoj film.

Količina razvijača koja Vam je potrebna, zavisi od dozne koju koristite i može se pronaći na samoj dozni (obično na donjoj strani posude), ili u tehničkoj specifikaciji proizvođača dozne, gde će stajati informacija npr. da je za jedan film formata 35 mm, potrebno 290 ml tečnosti, jer je to dovoljna količina za jedan film tog formata. Ukoliko razvijate dva filma, pod uslovom da dozna nije predviđena samo za jedan film, biće Vam potrebno 2 x 290 ml, tj. 580 ml razvijača. Potrebna količina razvijača je zapravo količina koja će biti dovoljna da film bude kompletno prekriven razvijačem. Ako imate već razblaženi razvijač, onda ćete sipati 290 ml u menzuru koju imate, a ako imate koncentrat koji pripremate pre razvijanja svakog filma, onda je potrebno izračunati koju količinu koncentrata treba razblažiti u kojoj količini vode, kako biste dobili 290 ml spremnog rastvora. Ovo je relativno lako matematičko pitanje, a logika je sledeća: npr. za 300 ml razvijača, koji dobijamo razblaživanjem 1 dela koncentrata i 29 delova vode (odnos 1+29), potrebno je 10 ml razvijač-koncentrata i 290 ml vode (zaokružili smo potrebnu vrednost na nešto višu – 300 ml, kako bismo lakše izračunali odnos).

Pošto u našem primeru koristimo Ilford Ilfotec DD-X, koji je potrebno razblažiti u odnosu 1+4, a treba nam 290 ml radnog rastvora razvijača, matematičku formulu kojom računamo količinu razvijača i vode, dobijamo na sledeći način:

290/(1+4)=58 ml. Ovo znači da nam treba 58 ml koncentrata razvijača i 4x58=232 ml vode.

Pripremite fiksir – Pročitajte celo uputstvo za fiksir koji koristite, a uputstvo o pripremi fiksira za namenu fiksiranja crno-belog filma, pronađite u delu koji to objašnjava. Takođe, obratite posebnu pažnju na mere opreza, kao i na način čuvanja i korišćenja proizvoda, jer nepridržavanje uputstva može biti štetno za Vas, ili sredinu u kojoj živite. Informacije o tome koliko filmova možete fiksirati određenom količinom fiksira, takođe možete pronaći u uputstvu.

U našem primeru, pripremićemo Ilford Rapid Fixer u odnosu 1+4.

Temperatura

Temperatura naših hemikalija je vrlo bitna, jer vreme razvijanja zavisi od nje (kao i od osetljivosti i vrste filma, ali ova vrednost nije promenljiva za određeni film koji želimo da razvijemo). Npr. film Ilford Delta ISO 100 ćemo razvijati Ilford Ilfotec LC29 razvijačem 7 minuta na temperaturi od 20 C, a isti taj film ćemo na temperaturi od 25 C razvijati 4 i po minuta. Proizvođač razvijača uvek navodi preporučenu temperaturu, jer se tada osiguravaju najbolji rezultati (obično je ta temperatura 20 C).

Kada imamo pripremljene hemikalije, želimo da postignemo to da njihova temperatura pre korišćenja bude 20 C. Ova temperatura je preporučljiva, jer je verovatno najbliža uslovima u kojima vršimo razvijanje, pa se tokom razvijanja neće desiti da se temperatura spusti, ili poraste, i time naruši preporučeno vreme razvijanja. Takođe, obično su vremena razvijanja data upravo uz temperaturu od 20 C. Ukoliko su uslovi razvijanja ekstremni (veoma niska, ili visoka temperatura prostorije u kojoj razvijamo film), možemo koristiti tabele, na osnovu kojih ćemo kompenzovati vreme razvijanja u odnosu na ove uslove. Proizvođač obezbeđuje ovakve tabele, ali ako vršite razvijanje u relativno normalnim uslovima, nemojte brinuti o ovome.

Mi ćemo za naš primer pretpostaviti da je u prostoriji u kojoj razvijamo film, sobna temperatura od 18 do 22 C, odnosno da temperatura nije ni ekstremno niska, niti ekstremno visoka, pa neće biti potrebno korigovati vreme razvijanja.

Da bismo postigli željenih 20 C naših hemikalija, izmerićemo temperature pripremljenog razvijača i fiksira, i ukoliko je temperatura viša od 20 C, stavićemo ih u frižider, ili ćemo posudu sa razvijačem staviti u lavabo i pustiti da oko nje teče hladnija voda koja će ohladiti rastvor, a ako je niža, ostavićemo ih na sobnoj temperaturi, ili ćemo oko posude u lavabou puštati da teče toplija voda koja će učiniti da rastvor dostigne 20 C. Temperaturu ćemo proveravati preko termometra, koji će biti ubačen u tečnost razvijača, ili fiksira. Tada ćemo izvaditi i fiksir i razvijač i započeti proces razvijanja.

 

Kada smo pripremili hemikalije i postigli da one budu temperature od 20 C, a film je u dozni, koraci koji slede su:

 1. pretpranje,
 2. razvijanje,
 3. prekidanje,
 4. fiksiranje,
 5. pranje,
 6. sušenje.

 

1. Pretpranje – Sipajte vodu u doznu i prospite je. Obično dozna sa gornje strane ima poklopac koji služi za sipanje tečnosti u nju, ili prosipanje tečnosti iz nje, dok je film unutra još uvek osetljiv na svetlo. Ovo uradite 2-3 puta. To će trajati oko 1 minut. Ovaj korak nije obavezan, proizvođač ga ne navodi, ali je poželjan, jer priprema emulziju za nastupajuće razvijanje. Svakako nećete pogrešiti ako ga preskočite.

 

2. Razvijanje – Sipajte razvijač u doznu, pokrenite vreme na štoperici ili satu i započnite proces inverzije (ručnog okretanja) dozne, ili agitacije (ručnog okretanja spirale unutar dozne) u cilju pokretanja razvijača unutar nje, čime izazivamo proces razvijanja. Pratite vreme na satu sa sekundarom da biste znali kada dolazi sledeći korak (inverzija/agitacija). Postoje različiti načini na koje ovo možete raditi – kompletnim izvrtanjem dozne (inverzija), laganim kružnim pokretima bez izvrtanja, kombinacijom uvrtanja po više osa itd. Takođe, postoji više načina na koje vršimo inverziju/agitaciju u toku zadatog vremena i nijedan od njih nije ni ispravan, ni pogrešan. Vama savetujemo da probate više načina i da izaberete onaj koji Vam najviše odgovara, za cilj koji želite da postignete. Mi ćemo Vam predložiti način koji proizvođač filma iz našeg primera preporučuje za film koji u ovom primeru koristimo:

  

Sipajte razvijač u doznu. Ovo nemojte raditi ni brzo, ni polako, već normalnom brzinom. Nakon sipanja razvijača u doznu, vratite poklopac dozne tako da razvijač koji ste sipali ostane u dozni, startujte vreme i tada vršite 4 kompletna izvrtanja dozne (agitacija) harmoničnim pokretima (ovo traje oko 10 sekundi). Nakon agitacije poželjno je dnom dozne lagano lupnuti par puta o površinu na kojoj se ona nalazi. Ovo se radi da bi se mehurići vazduha odvojili od filma i dozvolili razvijaču da pokrije svaki deo filma (radi se nakon svake agitacije). Kada vreme dođe do 1 minuta, ponovite 4 izvrtanja i tako radite sve dok ne istekne vreme razvijanja (u našem primeru 8 minuta). Kada istekne poslednji sekund, prospite razvijač i brzo sipajte prekidač (vodu).

 

3. Prekidanje – U doznu sipajte vodu, običnu vodu sa slavine, koja će prekinuti proces razvijanja. Prospite vodu i ovo ponovite 2-3 puta. Možete par puta zavrteti špulnu (duguljasta plastična cevka koja je sastavni deo dozne) u koraku između sipanja i prosipanja vode. Temperatura prekidača (vode) ne mora da bude precizno izmerena, obična voda sa slavine će biti sasvim u redu, samo da njena temperatura ne odstupa za više od 5 C od ostalih radnih rastvora. Prekidanje se može vršiti i radnim rastvorom hemikalije koja služi za ovu svrhu (npr. Ilford Ilfostop). Korišćenje ovakvog radnog rastvora je bolje od korišćenja obične vode, jer obezbeđuje produženje aktivnosti radnog rastvora fiksira, pošto se sprečava prenos ostataka aktivnog razvijača.

 

4. Fiksiranje – U doznu sipajte fiksir. Agitaciju vršite kao i kod razvijanja (4 izvrtanja svakog minuta, nakon čega ide lupkanje dna dozne). Ovo radite 3 - 5 minuta (za naš primer). Nakon toga, iskorišćeni fiksir vratite u bocu u kojoj Vam stoji pripremljeni fiksir (Ilford Rapid Fixer se koristi određeni broj puta, dok se ne iscrpi). Nakon fiksiranja možete otvoriti poklopac dozne, jer film nije više osetljiv na svetlo.

 

5. Pranje – Ono zavisi od vrste fiksira, a informacija o vremenu koje je potrebno za pranje filma se nalazi u tehničkoj specifikaciji fiksira. U našem primeru, proizvođač kaže da je neophodno film prati 5 - 10 minuta, ukoliko se koristi ovaj fiksir. Postavite otvorenu doznu ispod slabijeg mlaza vode i ostavite tako do isteka vremena.

Ovde ćemo pomenuti još dva načina dodatnog pranja, koje možemo primeniti posle pranja običnom vodom. Oni nisu obavezni i ukoliko ne primenite neki od njih, nećete pogrešiti, ali ukoliko ipak jedan od njih izaberete, smanjujete mogućnost da se na negativima zadrže prljavština i fleke.

 • Nakon pranja vodom, negativ možemo oprati tečnošću koju pravimo dodajući specijalno hemijsko sredstvo u vodu, a ono ima za cilj da skrati vreme sušenja i da obezbedi da se na negativu ne zadrže prljavština ili fleke. Obično se kupuje kao tečni koncentrat, koji se razblažuje vodom u nekoj većoj razmeri. Jedno od tih sredstava je Kodak Photo-Flo 200.
 • Razvijeni film možete oprati i destilovanom vodom.

   

6. Sušenje – Okačite razvijeni negativ film na neko uže ili žicu, koristeći štipaljke za film. Ukoliko nemate specijalne štipaljke za film, možete iskoristiti bilo šta što će omogućiti filmu da se suši i ispravlja. Neophodno je da donja štipaljka bude malo teža od gornje da bi obezbedila ispravljanje filma. Ostavite film dok se kompletno ne osuši (4 - 8 sati u prostoriji umerene temperature, ali ne smeta ni ako je duže).

Da bismo procenili kako je film razvijen, gledaćemo oznake na perforaciji filma. Ukoliko su slova sa natpisom filma jasna i zasićena, zaključićemo da je on dobro razvijen, bez obzira na to da li su sami kadrovi negativa isto tako dobro zasićeni.

Procenjivanje kvaliteta negativa (razvijenog filma) je šira tema koja neće biti tema ovog Vodiča.

Sada kada je Vaš film korektno razvijen, možete ga arhivirati u spremicu za negativ (list koji je napravljen za ovu namenu) i dalje digitalno obrađivati, ili pak vršiti povećanja negativa (pozitiv proces).

Nadamo se da Vam je naš Vodič pomogao da korektno razvijete Vaš prvi film. Srećno sa sledećim ☺.

 

 

* Pored ličnog iskustva autora, izvori koji su pomogli u kreiranju Vodiča su:

Ilford - Processing your first B&W Film (http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/200629163442455.pdf), odakle su preuzete ilustracije

Kodak – How to Process  and Print Black-and-White Film (http://www.kodak.com/global/en/professional/support/techPubs/aj3/aj3.pdf)

Zahvaljujemo se: Darku Iliću, Vladimiru Todoroviću, Miroslavu Predojeviću.