Test 12 (Eksperiment): Ilford Pan 400 135/36 + Tetenal Ultrafin T-Plus (1+4)

Test 12 (Eksperiment): Ilford Pan 400 135/36 + Tetenal Ultrafin T-Plus (1+4)

Ovaj test je eksperiment i prikazuje rezultate filma Ilford Pan 400 135/36, razvijenog Tetenal Ultrafin T-Plus razvijačem, razblaženim u odnosu 1+4. Aparat je Canon A1.

Vladimir je hteo da postigne izražajnije zrno, pa je svoj proces razvijanja prilagodio tom cilju.

Takođe, s obzirom na to da informacija o vremenu razvijanja ovog filma, sa navedenim razvijačem, ne postoji nigde javno objavljena, Vlada je odlučio da eksperimentiše, koristeći vreme preporučeno za razvijanje Ilford HP5+ filma. Rezultat koji je dobio je samo jedan od mogućih ishoda, pa će nastaviti sa eksperimentisanjem, korigujući vreme razvijanja... nastaviće se.

Film: Ilford Pan 400 135/36
Aparat: Canon A1, 50 mm f/1.8
Razvijač: Tetenal Ultrafin T-Plus (1+4)
Fiksir: Tetenal Superfix Plus Rapid Fixer (1+4) 5:00
Vreme: 9:15 @ 20C
Agitacija: Prvih 30 sekundi konstantna agitacija, a nakon toga na svakih 30 sekundi. Agitovanje bilo malo intenzivnije da bi se postigao veći kontrast.
Pranje negativa vršeno sredstvom Kodak Photo-Flo 200
Skener: Epson V370
Obrada: automatska korekcija ekspozicije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukoliko želite da učestvujete i da nam ustupite svoje fotografije, koje možemo iskoristiti za testove ove vrste, pročitajte ovaj tekst.

Ukoliko želite sami da se posvetite ovom divnom procesu, kreirali smo Vodič za razvijanje crno-belog filma, koji možete pročitati ovde.