Test 8: Ilford HP5+ 400 135/36 pull-ovan za 1 blendu + Ilford ILFOTEC DD-X (1+4)

Test 8: Ilford HP5+ 400 135/36 pull-ovan za 1 blendu + Ilford ILFOTEC DD-X (1+4)

Vladimir T. je imao veoma zanimljivu situaciju, u kojoj je aparat greškom ostao podešen na ISO 125, dok je koristio film osetljivosti ISO 400, a onda ga je razvio kao da je ISO 200 (pull proces koji ćemo objasniti u jednom od narednih članaka).

Film: Ilford HP5+ 400 135/36
Aparat: Canon AE1 + Canon 50mm f1,8
Razvijač: Ilford ILFOTEC DD-X (1+4)
Fiksir: Ilford Rapid Fixer (1+4) 4:00
Vreme: 7:00 @ 20C
Agitacija: Ilford metod
Pranje negative vršeno sredstvom Kodak Photo-Flo 200
Skener: Epson V370
Obrada: automatska korekcija ekspozicije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukoliko želite da učestvujete i da nam ustupite svoje fotografije, koje možemo iskoristiti za testove ove vrste, pročitajte ovaj tekst.