Test 5: Ilford HP5+ 400 135/36 + Tetenal Ultrafin T-Plus (1+4)

Test 5: Ilford HP5+ 400 135/36 + Tetenal Ultrafin T-Plus (1+4)

Prijatelj Fotokioska Vladimir T. ponovo doprinosi našim testovima. Hvala, Vladimire!

Film: Ilford HP5+ 400 135/36
Aparat: Canon AE-1  + Canon 50mm 1,8
Razvijač: Tetenal Ultrafin T-Plus (1+4)
Fiksir: Ilford Rapid Fixer (1+4)
Vreme: 9:15 @ 20C
Agitacija: korišćena je Tetenalova preporuka i prvih 30 sekundi je vršena konstantna agitacija, a nakon toga je vršena jedna inverzija dozne na svakih 30 sekundi, do isteka vremena.
Skener: Epson V370
Obrada: automatska korekcija ekspozicije.

 

 

 

 

 

 

 

Ukoliko želite da učestvujete i da nam ustupite svoje fotografije, koje možemo iskoristiti za testove ove vrste, pročitajte ovaj tekst.